آگروتین | تولید کود مایع کشاورزی

کانال تلگرام شرکت آگروتین

همایش خدمات حماتی

تاریخ : 1398/11/01
نظرات : 0
بازدیدها : 499
تصاویر مربوط به شرکت در همایش های خدمات حمایتی بندرعباس ، گرگان ، هرمزگان ، خوزستان ، فارس ،کرمان و ...

بازدید از سطح کشت پایلوت کلزا

تاریخ : 1398/10/08
نظرات : 0
بازدیدها : 523
بازدید از سطح کشت پایلوت اقای : حاج قدمعلی بوربور در چرمشهر بخش مرکزی جنوب شرق استان تهران دوره ی یک‌کشت کامل تولید محصول اورگانیک با مصرف محصولات شرکت آدینه فام خرم نوع محصول: کلزا توسط مهندس ال کثیر و مهندس جمالی (مدير فروش استان تهران و نماینده تام الاختیار جنوب شرق استان تهران)

بازدید از سطح کشت پایلوت نهال انار، پسته و سنجد

تاریخ : 1398/10/08
نظرات : 0
بازدیدها : 260
بازدید از سطح کشت پایلوت اقای : حسین رستمی در روستای علی اباد بخش مرکزی جنوب شرق استان تهران دوره ۱ ساله کامل تولید محصول اورگانیک با مصرف محصولات شرکت آدینه فام خرم نوع محصول: نهال انار، نهال پسته، نهال سنجد توسط مهندس ال کثیر و مهندس جمالی (مدير فروش استان تهران و نماینده تام الاختیار جنوب شرق استان تهران)

بازدید از سطح کشت گلخانه خیار

تاریخ : 1398/10/08
نظرات : 0
بازدیدها : 547
بازدید از سطح کشت پایلوت آقای محمد و ابراهیم صحرائی در روستای سعد آباد بخش مرکزی جنوب شرق استان تهران دوره ۱ ساله کامل تولید محصول اورگانیک با مصرف محصولات شرکت آدینه فام خرم نوع محصول: گلخانه خیار توسط مهندس ال کثیر و مهندس جمالی (مدير فروش استان تهران و نماینده تام الاختیار جنوب شرق استان تهران)